04.12.2013

Studie CHHINSTRAP

Pokud jste lékař nebo pacient užívající přípravek Hizentra a máte zájem participovat na dané studii, neváhejte a  kontaktujte nás na info@cebro.cz. Více informací naleznete v sekci Projekty.

KDO JSME?

 CEBRO je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení založené ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, sdružující lidi bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politické příslušnosti, pohlaví a rasy na základě společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou. 

 Poslání: zlepšovat úroveň vědeckého poznání.

 

 Naše cíle:

 podpora, provozování a garance projektu biomedicínského výzkumu na pomezí základního a aplikovaného výzkumu

 odborný garant přispívající ke zkvalitňovaní zdravotní péče

 nezávisle provozovat registry léčby, zejména raritních onemocnění

 volné sdružení expertů zaměřující se na terapii vzácných onemocnění

 financování výzkumu a vzdělávání odborníků v předmětné oblasti, včetně zahraničních stáží a studijních pobytů      

 provádění a organizování edukační činnosti

 pořádání vědeckých a odborných seminářů a kongresů

 služby v oblasti výchovně vzdělávací se zaměřením na částečné či plné hrazení studijních pobytů, vypsání stipendií, úhrada účastnických poplatků seminářů, sympozií
a jiných forem vzdělávání

 provádění zdravotní osvětu obyvatelstva formou všech druhů reklam

 služby v oblasti mezinárodní spolupráce se zaměřením na výměnu zkušeností, návaznosti na mezinárodní informační systém a spolupráce v rámci mezinárodních organizací