04.12.2013

Studie CHHINSTRAP

Pokud jste lékař nebo pacient užívající přípravek Hizentra a máte zájem participovat na dané studii, neváhejte a  kontaktujte nás na info@cebro.cz. Více informací naleznete v sekci Projekty.

CEBRO, o.s.

Centrum pro biomedicínský rozvoj je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení založené ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, sdružující experty zaměřující se na terapii vzácných onemocnění.

Hlavní poslaní sdružení CEBRO je zlepšovat úroveň vědeckého poznání. Mezi hlavní cíle pak patří financování vzdělávání odborníků, provádění a organizování edukační činnosti, pořádání vědeckých a odborných seminářů a kongresů, dále pak služby v oblasti výchovně vzdělávací.

V rámci klinických projektů CEBRO organizuje, provádí a analyzuje registry terapie závažných vzácných onemocnění.