04.12.2013

Studie CHHINSTRAP

Pokud jste lékař nebo pacient užívající přípravek Hizentra a máte zájem participovat na dané studii, neváhejte a  kontaktujte nás na info@cebro.cz. Více informací naleznete v sekci Projekty.

 PROJEKTY ROKU 2013

 

Studie CHHINSTRAP
neintervenční klinická studie s přípravkem Hizentra u léčby pacientů s primárním
imunodeficitem. Studie je vytvořena ve spolupráci s ústředím farmaceutické
společnosti CSL Behring.
 
Přihlášení do studie - ostrá verze
Přihlášení do studie - demo verze
 
Pokud jste lékař nebo pacient užívající přípravek Hizentra a máte zájem participovat na dané studii, neváhejte a  kontaktujte nás na info@cebro.cz
 
 
Projekt financováný společností BAXTER CZECH spol. s r.o.
Cílem je sledování a zhodnocení kontroly hladin Proteinu C u hemtaoonkologických pacientů během cytostatické terapie a TKD, blíže viz. stránky spol. BAXTER.
 
Projekt financováný společností BAXTER CZECH spol. s r.o
Ve spolupráci s ÚHKT Praha je cílem projektu retrospektivní sběr dat a jejich analýza. Předmětem uvedné práce je observace pacientů s hemofilií A a B a její případné vztahy k výskytu inhibitoru, blíže viz. stránky spol. BAXTER.
 
 
PROJEKTY ROKU 2012
 
 
Observace pacientů s primárními imunodeficity
Blíže viz. výše studie CHHINSTRAP.
 
Projekt financováný společností BAXTER CZECH spol. s r.o.
Vytvoření aplikace registru a zpracování dat pro monitoraci průběhu a výsledků terapie nemocných s několika malignitami (CLL, NHL, AML).
 
Registr HERGOT (HEmophilia ReGistry Of Treatment)
Podpora při zajištění péče o pacienty s hemofilií a vytvoření modelu edukace pro zlepšení kvality péče o nemocné. Projekt financováný společností BAXTER CZECH spol. s r.o., blíže viz. stránky spol. BAXTER anebo přístup do registru zde.
 
Rozšíření registru HERGOT
Podpora na řešení a provoz registru. Projekt rozšířen za finanční pomoci společnosti BAYER s.r.o.
 
 
 
PROJEKTY ROKU 2011
 
Projekt financováný společností BAXTER CZECH spol. s r.o.
Podpora při zajištění péče o pacienty s hemofilií a vytvoření modelu edukace pro zlepšení kvality péče o nemocné. Projekt financováný společností BAXTER CZECH spol. s r.o., blíže viz. stránky spol. BAXTER.